NATIONAL GEOGRAPHIC

 

he National Geographic Magazine (NGM), 1888 yılından beri yayımlanmakta olan ABD merkezli dergidir. National Geographic Society’nin resmî yayın organıdır.